School Inspectorate of Călăraşi County

School Inspectorate of Călăraşi County School Inspectorate of Călăraşi County School Inspectorate of Călăraşi County

“Emilian Stanev” Secondary school - Veliko Turnovo

“Emilian Stanev” Secondary school - Veliko Turnovo “Emilian Stanev” Secondary school - Veliko Turnovo “Emilian Stanev” Secondary school - Veliko Turnovo

“Sv. Kliment Ohridski” High school of Mathematics and natural sciences - Silistra

“Sv. Kliment Ohridski” High school of Mathematics and natural sciences - Silistra “Sv. Kliment Ohridski” High school of Mathematics and natural sciences - Silistra “Sv. Kliment Ohridski” High school of Mathematics and natural sciences - Silistra

“Hristo Botev” Secondary School - Tutrakan

“Hristo Botev” Secondary School - Tutrakan “Hristo Botev” Secondary School - Tutrakan “Hristo Botev” Secondary School - Tutrakan

EXPO_MICS Nr. 1 / Activitatea A6 Călăraşi, 20/21 aprilie 2018


EXPO_MICS Nr. 1 / Activitatea A6 Călăraşi, 20/21 aprilie 2018

Activitatea A6 din proiectul ”Coordination of joint policies and equipment investments in the field of education in the cross-border area” s-a derulat în perioada 20-22.04.2018 în sala de sport a Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” din Călăraşi, unitate de învăţământ cuprinsă în proiect.

În prima zi a acţivităţii, 20.04.2018, cele 8 echipe prezente şi-au amenajat standurile, după care a avut loc o şedinţă tehnică a staff-ului cu coordonatorii echipelor. S-a convenit asupra constittuirii unui juriu care să evalueze proiectele elevilor. Elevii au avut ocazia să se cunoască şi să socializeze.

În dimineaţa celei de a II -a zile de activitate, conform programului, au luat cuvântul managerul de proiect, dl. Constantin Tudor, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, dna Elena Mihăilescu şi coordonatorul ştiinţific, dl. Nicolae Micescu. Juriul constituit din 5 membrii, 2 profesori români şi 3 profesori Bulgari, a stabilit că, cel puţin în această etapă, nu este necesar a se face o ierarhizare a proiectelor pe anumite criterii, ci este important să se facă nişte evaluări cu rol de feedback pentru echipele de elevi şi profesori şi să se tragă nişte concluzii care să ducă la îmbunătăţirea expoziţiilor viitoare.

S-a constatat seriozitatea cu care toate şcolile au privit acestă sarcină, rezultând proiecte interesante şi utile atât pentru echipele de elevi şi profesorii participanţi, cât şi pentru efectivele de elevi şi profesori care nu au luat parte în mod direct la realizarea proiectelor şcolilor. S-a tras concluzia că toate şcolile au fost cuprinse de o mobilizare generală în vederea participării cu success la prima expoziţie MICS.

Juriul a avut misiunea să găsească principalele calităţi ale proiectelor propuse de echipele din şcoli şi să le cuprindă într-o descriere succintă care să reprezinte o oglindă a produsului final premiat printr-o diploma de excelenţă, cum se va vedea în cele ce urmează. Jurizarea lucrărilor s-a desfăşurat în zilele de 21.04.2018 şi 22.04.2018

Colegiul National ”Barbu Ştirbei” Călăraşi
Tradiţie, creativitate şi inovare

Echipa Colegiului Naţional ”Barbu Ştirbei” Călăraşi, cu experienţă în derularea de activităţi în ateliere de inovare şi creativitate MaST a venit la prima expoziţie din cadrul proiectului CBC for MaST Education cu un pachet de miniproiecte legate printr-un fir al evoluţiei ideilor în matematică, ştiinţe şi tehnologii. Pornind de la o frumoasă imagine fractală creată pornind de la teorema lui Pitagora, trecând prin realizarea de instrumente bazate pe principiul seismografului şi continuând cu construcţia unui seismograf conectat la computer şi încheind incursiunea cu două miniproiecte de statii cosmice de cercetare.
Diplomă de excelenţă pentru Creativitate în Matematică si Tehnologii moderne

Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călăraşi
Ne jucăm, reciclăm, inovăm şi învăţăm!

Coordonatorii echipei Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” Călăraşi au mers pe ideea împărţirii echipei în minigrupe pe criterii de interes. Filosofia care a stat la baza conceptului de atelier de inovare şi creativitate a fost aceea de a realiza tot felul de construcţii prin care elevii să utilizeze cunoştinţe de fizică, biologie, electronică şi TIC, toate având în comun utilizarea de materiale recuperate de la aparate vechi sau din materiale ce urmau a fi aruncate. S-a demonstrat că elevii au lucrat cu plăcere, iar în anumite cazuri au venit cu soluţii proprii. Miniproiectele remarcate au fost: Sistem de detecţie si avertizare incendiu pentru locuinţe, Jocul cunoaşterii, Solar ecologic, Reciclează şi luminează!
Diplomă de excelenţă pentru Multifuncţionalitate în educaţie

Colegiul Economic Călăraşi
Implicarea RobotKID-ului în formarea elevilor

Plecând de la interesul crescând al elevilor pentru lumea roboţilor, echipa Colegiului Economic din Călăraşi a pornit în cercetarea tehnologiilor şi construcţia de roboţi la nivelul elevilor de învăţământ gimnazial. Intrarea în lumea roboţilor a pornit prin utilizarea de componente de jucării vechi pentru punerea în mişcare a unor personaje construite de către elevi din deşeuri. Acest proiect i-a ajutat pe profesori să înţeleagă că prin construcţia de roboţi elevii sunt încurajaţi să gândească creativ, să analizeze situaţii şi să folosească gândirea critică în rezolvarea problemelor din lumea reală. Munca în echipă şi cooperarea stau la baza oricărui proiect de robotică. Elevii învaţă că este acceptabil să comită erori, mai ales dacă acest lucru conduce la găsirea unor soluţii mai bune.
Concluzia echipei: Robotica este o cale captivantă şi distractivă în predarea unor noţiuni de matematică, tehnologie sau de ştiinţele naturii.
Diplomă de excelenţă pentru Soluţii de învăţare distractivă cu roboţi

Liceul Teoretic ”Neagoe Basarab” Olteniţa
"Realizarea de aplicaţii software si de sisteme electronice pentru dezvoltarea competenţelor MaST la elevi"

La Liceul Teoretic Neagoe Basarab din Olteniţa funcţionează un atelier de electronică şi aplicaţii software unde elevii, sub îndrumarea profesorilor, sunt obişnuiţi să cerceteze şi să creeze dezvoltându-şi competenţe în domeniul MaST.

Pentru EXPO_MICS Nr. 1 de la Călăraşi, elevii au pregătit un sistem de recepţie a undelor electromagnetice. Aparatura realizată de elevi permite recepţia undelor medii, amplifică puternic semnalul recepţionat fiind recomandată funcţionarea într-un spaţiu larg.

Pe parte software elevii au realizat aplicaţia Easysong care oferă o soluţie rapidă la o problemă comună printre adolescenţii de astăzi: găsirea unei melodii atunci când ştii doar câteva versuri sau găsirea versurilor atunci când cunoşti titlul melodiei.

În prezentari s-a constatat entuziasmul cu care au lucrat elevii la cele două miniproiecte.
Diplomă de excelenţă pentru Soluţii tehnice originale

Liceul ”Alexandru Odobescu”, Lehliu Gară
Laboratorul verde

Proiectul, realizat deocamdată la nivel de machetă, constă în crearea unui parc în curtea liceului, spaţiu care să reprezinte , pe de o parte, o zonă de relaxare, pe de altă parte, o arie naturală în care elevii pot studia anumite fenomene fizice, biologice, chimice şi, chiar, geografice.

Aspectul cel mai spectaculos al proiectului constă în asamblarea şi punerea în funcţiune a unei fântâni arteziene, pe care, deocamdată, elevii au proiectat-o şi au realizat-o la nivel de machetă. Fântâna va avea o formă hexagonală, cu o înălţime de 80 de cm ( 40 de cm îngropaţi, 40 cm la suprafaţă). Fântâna este prevăzută cu 12 diuze laterale cu diametrul de 4 mm şi o diuză centrală cu diametrul de 7 mm. Diuzele vor fi alimentate subteran, printr-un tunel de trecere, din căminul pompelor(2). Aceste pompe au debit mare, 120l/min. la o putere de 0,7-1 kw.

Elevii au dovedit entuziasm în proiectarea şi realizarea machetei, iar în perioada următoare se va trece la realizarea proiectului în curtea şcolii.
Diplomă de excelenţă pentru Funcţionalitate si crearea unui mediu educaţional în natură

Liceul ”Emiliyan Stanev” din Veliko Târnovo
Agricultura modernă în sprijinul unei hrane sănătoase

Pornind de la noţiuni de fizică, chimie şi biologie, echipa Liceului ”Emiliyan Stanev” a realizat o machetă a unui sistem de tratare a solului în vederea decontaminării şi îmbogăţirii acestuia.

Decontaminarea se face cu o tehnică specială de ozonificare a solului, iar îmbogăţirea acestuia se face cu îngrăşăminte naturale. Întregul sistem a fost atent proiectat şi realizat din materiale refolosibile la nivel de machetă. Elevii au lucrat în echipă, şi-au distribuit sarcinile şi au fost îndrumaţi de profesori de matematică, biologie, chimie şi TIC.
Diplomă de excelenţă pentru Creativitate si inovare în agricultura ecologică

Liceul de matematică si stiinte ale naturii ”Sfântul Kliment Ohridski” din Silistra
Apa din lumea înconjurătoare

Conştinetizând că apa este unul din cele mai importante elemente ale vieţii pe pământ, echipa liceului Sf. Kliment Ohridski din Silistra a cercetat apa sunt toate formele ei de agregare, precum şi sursele de apă potabilă, sursele de ape minerale, utilizând cunoştinţe de chimie, biologie şi fizică şi bazându-se pe suportul matematicii în calculele efectuate. Cel mai important rezultat al proiectului îl reprezintă un ghid consistent pentru elevi şi profesori care conţine o serie de activităţi experimentale, precum şi fişe de lucru.
Diplomă de excelenţă pentru Soluţii practice în procesul educaţional

Liceul ”Hristo Botev” din Tutrakan
Agenţia spaţială ”Hristo Botev”

Scopul proiectului este acela de a imagina şi a construi la nivel de machetă un sistem pentru a curăţa spaţiul cosmic din jurul Pământului şi reciclarea fragmentelor de obiecte din spaţiu şi reutilizarea materialelor utile.

Utilizând cunoştinţe de matematică, fizică, electronică echipa constituită din elevi şi profesori a realizat o machetă care demonstrează principiul imaginat pentru a curăţa spaţiul cosmic din jurul pământului. Totaodată, utilizând noţiuni specifice de informatică echipa a realizat un progam animat prin care se demonstrază modul în care va acţiona Agenţia spaţială ”Hristo Botev”. Echipa din Tutrakan a dovedit imaginaţie şi profesionalism realizând un proiect cu un înalt grad de originalitate.
Diplomă de excelenţă pentru Soluţii originale pentru viitor

Concluziile au fost trase în dezbaterile din şedinţele tehnice din seara zilei de 21.04. şi dimineaţa zilei de 22.04.2018.
Principalele desprinse sunt:
  Au fost constituite echipe de proiect la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cuprinse în proiect
  S-au contatat două direcţii de acţiune:
    - şcolile din Bulgaria şi Liceul Alexandru Odobescu Lehliu Gară şi Colegiul Economic şi-au construit temele abordând metoda proiectului, elevii şi profesorii lucrând după un plan bine stabilit, cu  sarcini distribuite fiecărui membru al echipei
    - alte 3 şcoli româneşti, Colegiul Naţional Barbu Ştirbei Călăraşi, Liceul Teoretic Mihai Eminescu Călăraşi şi Liceul Teoretic Neagoe Basarab Olteniţa, au cuprins mai multe miniproiecte ale unor grupuri mici de elevi sub anumite teme generice.
  Pentru cea de a doua ediţie a Expoziţiei MICS, care s-a stabilit a se derula în luna octombrie s-a recomandat tuturor şcolilor să abordeze numai câte o temă de proiect la care să fie cuprinşi toţi elevii din echipă cu sarcini în funcţie de abilităţile lor.

întocmit de către Coordonator ştiinţific, Prof. dr. Nicolae Micescu


Enter your comment
Using your Facebook account:

or using your account from forum:

Comment:

Security code:Project “Coordination of joint policies and equipment investment in the field of education in the cross-border area” is cofinanted by the European Union through European Regional Development Fund under the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme

ПМГ Св. Климент Охридски
Interreg V-A Romania-Bulgaria

www.interregrobg.eu
The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union. The initiators of the site are the sole responsibles for the information provided through the site.Close
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies
Find out more about cookies and our Privacy Policy