School Inspectorate of Călăraşi County

School Inspectorate of Călăraşi County School Inspectorate of Călăraşi County School Inspectorate of Călăraşi County

“Emilian Stanev” Secondary school - Veliko Turnovo

“Emilian Stanev” Secondary school - Veliko Turnovo “Emilian Stanev” Secondary school - Veliko Turnovo “Emilian Stanev” Secondary school - Veliko Turnovo

“Sv. Kliment Ohridski” High school of Mathematics and natural sciences - Silistra

“Sv. Kliment Ohridski” High school of Mathematics and natural sciences - Silistra “Sv. Kliment Ohridski” High school of Mathematics and natural sciences - Silistra “Sv. Kliment Ohridski” High school of Mathematics and natural sciences - Silistra

“Hristo Botev” Secondary School - Tutrakan

“Hristo Botev” Secondary School - Tutrakan “Hristo Botev” Secondary School - Tutrakan “Hristo Botev” Secondary School - Tutrakan

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI "CBC FOR MAST EDUCATION" - 16.5.2.054/ROBG-165 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Călăraşi


SUSTENABILITATEA PROIECTULUI "CBC FOR MAST EDUCATION" - 16.5.2.054/ROBG-165 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Călăraşi

Pentru sustenabilitatea proiectului "CBC FOR MaST Education" - 16.5.2.054/ROBG-165 s-au realizat în anul şcolar 2021-2022 numeroase ore de curs sau de cerc desfăşurat extraşcolar la disciplinele biologie, chimie, fizică, matematică, informatică, o expoziţie pe tema "Surse alternative de generare a energiei electrice" şi o expoziţie realizată pentru clasele umaniste "Om - arte - tehnologie".
1. Take some pictures from some activities in the field of mast that we ask you to send

2. Mention any activity in the field of MaST carried out at the level of your school in the year 2021, or 2022.
În urma proiectului MAST, interesul elevilor a crescut foarte mult pentru pregătirea şi participarea la activităţi şi competiţii în domeniile matematică, ştiinţe şi tehnologii atât în zona extraşcolară cât şi pentru pregătirea formală în perioada cursurilor la disciplinele din domeniul MaST.

Majoritatea profesorilor au organizat în perioada specificată cercuri de pregătire extraşcolară la disciplinele din domeniul MaST, iar rezultatele obţinute de elevii şi profesorii liceului au fost foarte bune anul acesta, datorită accesului la materialele care au dotat laboratoarele şcolii. Elevii de liceu şi cei de gimnaziu au utilizat trusele EQ-Robo 1 şi au învăţat cum să monteze şi să demonteze roboţii din trusele specificate, au înţeles mai uşor anumite fenomene, procese şi interacţiuni la disciplinele fizică, informatică, biologie.

Elevii de gimnaziu s-au "împrietenit" cu roboţii fiind foarte interesaţi de modul de folosire a acestora.
3. Mention any initiative proposed / carried out in the field of mast (proposal at the level of curriculum, teaching techniques, etc.) By one or more teachers in the school.

În anii şcolari 2020-2021 şi 2021-2022 s-a realizat la clasele de gimnaziu şi liceu curriculum la decizia şcolii (opţionale MAST) o oră pe săptămână opţionalul Tehnici de Comunicare utilizând instrumente T.I.C. (2020-2021 - clasele: a V-a B şi a XII-a D), Matematică Aplicată în Tehnică de Calcul - opţional - o oră pe săptămână (2021-2022 - clasele a VI-a A şi a Vl-a B), iar pentru anul şcolar următor s-a propus claselor opţionalul "Managementul de proiect utilizând instrumente TIC". Acestea dorind să ajute elevii să se pregătească interdisciplinar prin utilizarea bazei materiale a proiectului.
4. Mention, if applicable, any special results obtained by the students of your school at competitions or contests in the field of mast in the years 2021, 2022.

În urma proiectului MAST, interesul elevilor a crescut foarte mult pentru pregătirea şi participarea la concursuri în domeniile matematică, ştiinţe şi tehnologii. În anul 2020-2021, 6 elevi, dintr-un număr de peste 15 participanţi, s-au calificat la faza naţională a Concursului Naţional de Robotică - NEXT LAB organizat de Facultatea de Cibernetică - ASE Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, concurs care, anul acesta, a devenit Olimpiadă Naţională (Şnel Vlad George, Ulmeanu Eduard Gabriel, Olteanu Marcel George, Danciu Darius, Prodan Darius Gabriel, Ulmeanu Eduard Gabriel). Participarea la Concursul Internaţional Bebras a adus următoarele rezultate la nivelul judeţului Călăraşi: Şnel Vlad George, Beta Daria Mihaela, Constantin Mario Valentin, Copâceanu David Ştefan şi Petre Claudia.

Totodată, dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie cu materiale în urma proiectului MAST a ajutat la pregătirea unui număr mai mare de elevi pentru competiţiile şcolare. Astfel, un număr de peste 125 de elevi din şcoala noastră au participat la fazele de concurs ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare obţinându-se următoarele rezultate:

- Participare la Olimpiada Naţională de Biologie:
Moise Iarina a X a D, o Matac Daiana a IX-a A,

- Participare la Concursul Naţional Ştiinţele Pământului:
Toma Diana a XI-a A,

- Participare la Olimpiada Naţională de Matematică:
Petre Alexia a V-a A, o Niculescu Ioan a X-a A,

- Participare la Olimpiada Naţională de Informatică:
Petre Alexia a V-a A - - medalie de bronz o Radu Ştefan - medalie de bronz

- Participare la Olimpiada Internaţională de Informatică Aplicată:
Radu Ştefan - menţiune

5. Any other documents or ideas that may support notification requests are welcome

Activităţi interesante au fost cele în care elevii de gimnaziu au lucrat cu roboţii şi au învăţat despre tipurile de roboţi primite în cadrul proiectului MaST. În urma acestor activităţi s-a constatat creşterea interesului acestora pentru studiul disciplinelor MaST. Elevii tratând roboţii ca pe nişte "prieteni", din lumea lor, fiind interesaţi de modul de funcţionare, conexiunile realizate, programele care le asigură funcţionarea.

Utilizând echipamentele primite în cadrul proiectului "CBC for Mast Education" şi cunoştinţele dobândite la orele de informatică, echipa de elevi formată din: Bolboacă Cătălin -IX-B , Munteanu Alexandru -IX-B, .Pavel Cristian -XI-A, Pătru Andrei -XI-A, Palade Vlad -XI-A, Pleşa Cosmin -XI-A, Gorincu Ioan -XI-A, Ciocârlan Andreea -XI-A, coordonată de prof. Vlad Viorel, a creat o machetă pentru o orgă de lumini ce poate fi utilizată la diferite evenimente.
Rezultatele proiectului au fost prezentate elevilor din judeţ la Târgul Liceelor 2022.


Enter your comment
Using your Facebook account:

or using your account from forum:

Comment:

Security code:Project “Coordination of joint policies and equipment investment in the field of education in the cross-border area” is cofinanted by the European Union through European Regional Development Fund under the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme

ПМГ Св. Климент Охридски
Interreg V-A Romania-Bulgaria

www.interregrobg.eu
The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union. The initiators of the site are the sole responsibles for the information provided through the site.Close
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies
Find out more about cookies and our Privacy Policy